Documente

Dialogul și comunicarea transparentă se numără printre valorile Tinmar.

Următoarele documente sunt puse la dispoziția clienților noștri în conformitate cu Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali – Ordinul ANRE nr. 64/14.07.2014

Licente

Licența de furnizare de energie electrică Decizia ANRE de acordare a Licenței de furnizare de energie electrică

Informatii pentru clienti

Adresă informare modificare tarife distribuție 01.07.2016 Ghidul clientului Modificare tarife transport, servicii sistem, cogenerare de înaltă eficienţă 01.07.2015 Anexa facturii de energie electrică Dreptul la informare al clientului final de energie electrică Măsuri pentru eficienţa energetică şi siguranţa personală Procedură generală: tratarea plângerilor Formular de înregistrare a plângerii consumatorului de energie electrică Procedură operațională: accesul la rețelele electrice Procedură privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea Procedură privind constituirea, administrarea și restituirea garanțiilor la consumatorii casnici

 

Indicatori de performanță 2016 – sem 1 Indicatori de performanță 2015 – sem 2 Indicatori de performanță 2015 – sem 1 Indicatori de performanță 2014 Indicatori de performanță 2013 Indicatori de performanță 2012 Indicatori de performanță 2011 Indicatori de performanță 2010

Eticheta energetică 2015 Eticheta energetică 2014 Eticheta energetică 2013 Eticheta energetică 2012 Eticheta energetică 2011 Eticheta energetică 2010

 

Legislație primară

Legea nr. 123/2012 – Legea energiei și a gazelor naturale

Directiva 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE

H.G. nr. 638/2007 privind deschiderea integrală a pieței de energie electrică și gaze naturale, publicată în M.O. nr. 427/27.06.2007

O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor cu modificările și completările ulterioare, republicată în 2007

Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în M.O. nr. 577/13.08.2010 cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica publicată în M.O. nr. 574/01.08.2014

 

Ordine ANRE

Ordinul nr. 177/2015 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea publicat în M.O., nr. 971/29.12.2015

Ordinul nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clieniților finali de energie electrică și gaze naturale publicat în M.O. partea I, nr. 492/06.07.2015

Ordinul nr. 16/2015 pentru aprobarea procedurii – cadru privind obligația furnizorului de energie electrică și gaze naturale de soluționare a plângerilor clienților finali, publicat în M.O. partea I, nr. 193/23.03.2015

Ordinul nr. 5/2014 pentru aprobarea conținutului cadru al certificatelor de racordare, publicat în M.O. nr. 72/29.01.2014

Ordinul nr. 9/2014 pentru aprobarea procedurii privind prognoza şi facturarea abaterilor consumului de energie electrică pentru locurile de consum cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA şi abrogarea alin. (13) şi (14) ale art. 26 din Metodologia de stabilire a preţurilor şi tarifelor la clientii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate, prin Ordinul nr. 82/2013, publicat în M.O. nr. 119/18.02.2014

Ordinul nr. 11/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public

Ordinul nr. 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013

Ordinul nr. 35/2014 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanță, publicat în M.O. nr. 442/17.06.2014

Ordinul nr. 50/2014 pentru modificarea Ordinului nr.119/2013 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de factuare a acesteia, publicat în M.O. nr. 473/27.06.2014

Ordinul nr. 51/2014 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. si de abrogare a Anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a tarifelor pentru energia electrica reactiva, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, publicat in M.O. nr. 474/27.06.2014

Ordinul nr. 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, în vigoare de la 31.10.2014

Ordinul nr. 105/2014 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final și pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui ANRE nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piata de echilibrare a energiei electrice, publicat in M.O. nr. 781/27.10.2014

Ordinul nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, publicat în M.O. nr. 825 / 23.12.2013, abrogă Ordinul nr. 9/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, publicat în M.O. nr. 172/10.03.2011

Ordinul nr. 117/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficienta, publicat în M.O. nr. 826/23.12.2013

Ordinul nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, publicat în M.O. nr. 517 bis/19.08.2013 cu completarile si modificarile ulterioare

Ordinul nr. 35/2013 privind aprobarea procedurilor privind solutionarea/medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei

Ordinul nr. 86/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrică și gaze naturale, publicat în M.O. nr. 793/20.11.2009

Ordinul nr. 69/2009 pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice, publicat în M.O. nr. 537/03.08.2009

Ordinul nr. 128/2008 – Codul Tehnic al Rețelelor Electrice de Distribuție Revizia I publicat în M.O. nr. 43/26.01.2008

Ordinul nr. 60/2008 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieței cu amănuntul de energie electrică publicat în M.O. nr. 551/22.07.2008 cu completarile si modificarile ulterioare

Ordinul nr. 28/2007 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energie electrice, publicat în M.O. nr. 760/09.11.2007

Ordinul nr. 24/2006 procedura privind corecția energiei electrice în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare–Rev.1, publicat in M.O. nr. 904/07.11.2006

Ordinul nr. 18/2005 – Procedura pentru calculul energiei electrice care se facturează în situația defectării grupului de măsurare, publicat în M.O. nr. 372/03.05.2005

Ordinul nr. 25/2004 – Codul Comercial al Pieței Angro de Energie Electrică, publicat în M.O. nr. 989/27.10.2004

Ordinul nr.17/2002 – Codul de măsurare a energiei electrice publicat în M.O. nr. 480/04.07.2002

Standardul de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 1/2010 publicat în M.O. nr. 57/26.01.2010

Clienţi Tinmar Energy

Acest site folosește cookies, pentru a-ți oferi o experiență cât mai bună. Navigarea siteului înseamnă că ești de acord cu politica de utilizare.