• Română
 • English
 • Întrebări frecvente și informații utile.
  Aici încercăm să răspundem la toate întrebările tale.

  Cum pot fi despăgubit pentru deteriorarea unor receptoare electrice ca urmare a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică?

  Te rugăm să citești cu atenție procedura de mai jos.

  Procedura de despăgubire a consumatorilor casnici în cazul deteriorării receptoarelor electrocasnice

  Prezenta procedură are la baza Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 177/16.12.2015.

  Condiți generale:

  Despăgubirile pentru deteriorarea receptoarelor electrocasnice se acordă dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

  1. a) deteriorarea receptoarelor electrocasnice s-a produs ca efect al unor supratensiuni accidentale produse în reţeaua electrică a Operatorului de Retea;
  2. b) receptoarele electrocasnice deteriorate sunt omologate;
  3. c) pentru locul de consum unde s-a produs evenimentul există contract de furnizare /distribuţie a energiei electrice in vigoare incheiat cu consumatorul final;
  4. d) consumatorul a solicitat în scris acordarea despăgubirii, în termenul prevăzut în prezenta procedură.

   

  Etapele derulării procedurii de despăgubire:

  1. Consumatorul casnic trimite cererea de despăgubire în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data apariției incidentului.

  Cererea se trimite prin e-mail la adresa contactcenter@tinmar.ro , prin fax la nr. 021 318 07 71, sau direct în contul personal My Account.

  Cererea va contine obligatoriu urmatoareale informatii:

  1. a) numele titularului contractului de furnizare/distribuţie;
  2. b) adresa locului de consum;
  3. c) date de contact (telefon, fax, e-mail);
  4. d) data la care a avut loc evenimentul care a produs deteriorarea receptoarelor electrocasnice/data luării la cunoştinţă a producerii evenimentului;
  5. e) valoarea estimată a prejudiciului provocat prin deteriorarea receptoarelor electrocasnice;
  6. f) modalitatea de acordare a sumei stabilite pentru despăgubire, în cazul în care se constată îndeplinirea condiţiilor de acordare a acesteia.

   

  1. În termen de cel mult 2 zile lucratoare, Consumatorul va primi un raspuns de la furnizor prin care I se va aduce la cunoștință, dacă cererea acestuia îndeplinește, sau nu, condițiile de acordare a despăgubirii.
  2. Dacă cererea consumatorului îndeplineșste condițiile de acordare a despăgubirii, furnizorul transmite Operatorului de Rețea cererea consumatorului, în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrarii.
  3. În termen de maxim 9 zile lucrăatoare, furnizorul comunică consumatorului rezultatul verificării loului de consum efectuate de Operatorul de Rețea.
  4. În cazul în care consumatorul este indreptățit să primească despăgubiri, consumatorul trebuie să transmită furnizorului în termen de maxim 35 zile de la data primirii înștiințării, următoarele documente justificative:
  • a) documente de achiziţie: factura / chitanţa / bonul fiscal sau o declaraţie pe propria răspundere care să cuprindă preţul şi data achiziţiei receptorului electrocasnic;
  • b) documente aferente contravalorii reparaţiei receptoarelor electrocasnice deteriorate: factura / chitanţa / bonul fiscal sau atestarea faptului că reparaţia nu este posibilă, din partea operatorului economic specializat în repararea receptoarelor electrocasnice;

  c)

  confirmarea scrisă din partea operatorului economic care a realizat reparaţia privind faptul că deteriorarea receptorului a fost cauzată ca efect al unor supratensiuni accidentale produse în reţeaua electrică.

  1. După transmiterea documentelor justificative, în termen de maxim 2 zile lucrăatoare de la data primirii valorii despăagubirii de la Operatorul de rețea, fur5nizorul plăatește consumatorului casnic suma respectivă prin una dintre metodele de platăa convenite împreună cu acesta:
  • Transfer bancar
  • Mandat poștal
  • Numerar
  • Compensare cu următoarele facturi emise pentru locul de consum respectiv.

  Alte condiții:

  Despăgubirile datorate de OR conform prezentei proceduri nu se plătesc în situaţiile de forţă majoră, în care OR poate dovedi că acestea l-au împiedicat să îşi respecte obligaţiile contractuale.

  Compensații acordate utilizatorilor în cazul nerespectării indicatorilor de performanță care reflectă calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice.

  Compensații acordate utilizatorilor în cazul nerespectării indicatorilor de performanță care reflectă calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice.Potrivit Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE Ordinul nr. 11/2016 modificat prin ordinul nr.11/2017, începând cu dată de 18.04.2016 operatorii de distribuție plătesc utilizatorilor compensații pentru pentru nerespectarea indicatorilor de continuitate în alimentarea cu energie electrică și pentru nerespectarea indicatorilor de calitate tehnică a energiei electrice și a indicatorilor de calitate comercială a serviciului de distribuție. Operatorul de distribuție este obligat să acorde compensații unui utilizator în termen de maxim 45 de zile calendaristice de la nerespectarea indicatorului impus de Standard sau de la dată transmiterii solicitării utilizatorului de acordare a compensației. Compensațiile se plătesc conform prevederilor art. 34 alin. (2) din Standardul de Perfomanță:

  • compensațiile se acordă clientului final, prin intermediul furnizorului, respectând modalitatea de plata convenită în contractul de distribuție;
  • în situația în care contractul de distribuție este încheiat cu utilizatorul, compensațiile se acordă direct utilizatorului, prin respectarea modalității de plata prevăzută în contractul de distribuție.

  Excepții Prevederile standardului nu se aplică, după caz, în situații de:

  • forță majoră;
  • functionare anormală a RED determinată de către Operatorul de Transport și Sistem (OTS), în condițiile în care OD a luat toate măsurile pentru limitarea efectelor cauzei care determina funcționarea anormală.

  Pentru a vizualiza valorile compensatiilor si situatiile in care Operatorul de distributie trebuie sa acorde aceste compensatii, click aici.

  Unde pot consulta lista întreruperilor planificate de Operatorii de Distribuție?

  Tinmar iți pune la dispoziție legături directe cu listele de planificări afișate pe site-urile Operatorilor de Distribuție. Acceseazăa link-ul corespunzător județului în care se află locul de consum pentru informații privind întreruperile planificate.

  Cum procedez în cazul unui deranjament în alimentarea cu energie electrică?

  Dacă ești persoană fizică apelează numărul 031 97 97, sau numărul Operatorului de distribuție pe raza căruia se află locul de consum pentru care dorești să înregistrezi deranjamentul. Acesta se găsește pe prima pagină a facturii tale de energie, în partea dreaptă. Este necesar să ai la dispoziție o copie a facturii tale de energie pentru a putea furniza operatorului codul locului de consum care se află pe prima pagină, în partea stangă.

  Dacă ești persoană juridică, poți apela direct numarul Operatorului de distributie pe raza căruia se află locul de consum pentru care dorești să înregistrezi deranjamentul. Este necesar să ai la dispoziție o copie a facturii tale de energie pentru a putea furniza operatorului codul locului de consum care se află pe prima pagină, în partea stangă.

  Lista numerelor de telefon ale Operatorilor de Distribuție:

  • Distributie Energie Oltenia (județele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea)   –  0800 500 000
  • Delgaz Grid (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui)  –  0800 800 929
  • E-Distribuție Muntenia (Municipiul București și județele Ilfov,Giurgiu)  – 0800.070.888
  • E-Distribuție Dobrogea (județele Călărași, Constanța, Ialomița, Tulcea)  – 0800.070.555
  • E- Distribuție Banat (județele Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timiș) – 0800.070.444
  • SDEE Muntenia Nord (judetele Galaţi, Brăila, Buzău, Dâmboviţa, Galaţi, Prahova, Vrancea) –  0800500205
  • SDEE Transilvania Sud (județele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu) – 0800-801-929
  • SDEE Transilvania Nord (județele Bihor, Sălaj, Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare) – 0800.400.929

  Date de contact în cazul unei avarii în alimentarea cu gaze naturale

  OPERATOR DISTRIBUȚIE JUDEȚELE DESERVITE CONTACT
  AMARAD DISTRIBUȚIE Sălaj 0260.679.361 / 0800-800132
  BERG SISTEM GAZ MARAMUREȘ 0262/31.00.00 / 0800.800.581
  CORDUN GAZ Ilfov 021.351.37.08 / 0741.188.800
  CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA Alba, Bistrița Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare 0800.800.417
  DESIGN PROIECT Iași 0232.221.051
  DISTRIGAZ SUD REȚELE Argeș, Brașov, Brăila, București, Buzău, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea 021 9281 / 0800 877 778
  DISTRIGAZ VEST Bihor 0800 800 428
  E.ON DISTRIBUȚIE ROMÂNIA Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Caraș Severin, Cluj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Sălaj, satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui 0800 800 928 / 0265 200 928
  GAZ EST Vaslui 0235 324 141
  GAZ NORD EST Iași 0800 800 907
  GAZ SUD Brașov, Ialomița, Ilfov, Suceava, Teleorman, Vâlcea 0800 800 590
  GAZMIR IAȘI Călărași, Iași, Vrancea 0800 800 528
  EURO SEVEN INDUSTRY Giurgiu 0800.800.002
  HARGAZ HARGHITA GAZ Harghita 08008 – 42742
  INSTANT CONSTRUCT COMPANY Giurgiu 0800 800 083
  M.M. DATA Prahova 0800 800 481
  MACIN GAZ Tulcea 0240.572.769 / 0800 86 22 46
  MEGA CONSTRUCT Brașov, Călărași, Constanța, Giurgiu, ialomița, Ilfov, Prahova 0800 863 422
  MEHEDINȚI GAZ Mehedinți 0737 837 697
  MIHOC OIL Neamț 0233 740703
  NORD GAZ Suceava 0800/800239
  NOVA POWER & GAS Suceava 0230 533 533 / 0733 733 805
  OLIGOPOL BRASOV Brașov, Covasna 0800 800 467
  OTTO GAZ Ilfov 0800 800 423
  PREMIER ENERGY (fosta PDG) Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Olt, Prahova, Teleorman, Timiș, Vâlcea, Vrancea 0800.080.003
  PRISMA SERV COMPANY IAȘI Iași, Neamț, Suceava 0232 258 977
  PROGAZ P Ilfov și Prahova 0800 877 642
  ROMGAZ Gorj, Dolj 0253. 235213 / 0374477535
  SALGAZ Bihor 0800-800.575
  TEHNOLOGICA RADION Argeș 0800/801.109
  TIMGAZ Timiș 0800-800346 / 0256-322196
  TULCEA GAZ Tulcea 0800.882.222
  VEGA 93 Galați 0236 473 105 / 0236 464 116 / 0336 403 030 / 0740 119 900
  WIROM GAZ Călărași, Olt, Giurgiu, Teleorman 0800 800 999

  Acest site folosește cookies, pentru a-ți oferi o experiență cât mai bună. Navigarea siteului înseamnă că ești de acord cu politica de utilizare.