Întrebări frecvente și informații utile.
Aici încercăm să răspundem la toate întrebările tale.

Voi rămâne fără energie electrică în perioada procedurilor de schimbare a furnizorului?

Procedura de schimbare a furnizorului începe cu cel puţin 21 de zile înainte de data efectivă a intrării în vigoare a noului contract, astfel încât să existe suficient timp pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor de către vechiul şi noul furnizor în vederea respectării continuităţii în furnizarea energiei electrice.   TINMAR se va ocupa de toate demersurile necesare preluării dumneavoastră, astfel încât să nu existe nici o întrerupere în alimentarea cu energie electricăa.  

Care sunt etapele Procedurii de schimbare a furnizorului de energie?

Poți schimba furnizorul de energie electrică respectând câțiva pași simpli.

  • Alegeti Furnizorul de energie și încheie un contract de furnizare.

  • Transmite actualului furnizor o notificare de încetare a contractului de energie existent conform reglementărilor în vigoare, cu cel puţin 21 de zile înainte de data propusă pentru schimbare.

Notificarea trebuie să fie clară, să vă exprime în mod neechivoc decizia de schimbare a furnizorului şi să precizeze în mod expres data încetării contractului de furnizare a energiei electrice existent.

  • Noul furnizor va îndeplini toate formalităţile necesare încheierii contractelor de transport şi distribuţie pentru a vă asigura furnizarea energiei electrice pe viitor.

  • În termen de 6 săptămâni de la încetarea contractului, vechiul furnizor vă va transmite factura cu decontul final, cu excepţia regularizării contravalorii certificatelor verzi, care vi se va transmite conform legislaţiei în vigoare.

Cât mă va costa să îmi schimb furnizorul de energie electrică?

Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică este GRATUIT, conform Ordinului Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 234/2019.

Ce condiţii financiare trebuie să respecte un furnizor de energie pentru a deţine licenţa de furnizare de energie electrică?

Conform Regulamentului de Acordare, deţinătorul unei licenţe de furnizare a energiei electrice trebuie să menţină un capital disponibil în valoare de 1.000.000 EUR pe durata de valabilitate a licenţei.

Rămân fără tensiune la schimbarea furnizorului?

Procedura de schimbare a furnizorului începe cu cel puţin 21 de zile înainte de data efectivă a intrării în vigoare a noului contract, astfel încât să existe suficient timp pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor de către vechiul şi noul furnizor în vederea respectării continuităţii în furnizarea energiei electrice.

Care sunt etapele procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică?

Etapele procesului de schimbare a furnizorului sunt următoarele:

– semnarea contractului de furnizare a energiei electrice cu noul furnizor.

– notificarea de încetare a contractului de energie existent, transmisă actualului furnizor, Operatorului de Distributie şi noului furnizor, cu cel putin 21 zile înainde de data propusă pentru schimbarea furnizorului.

– noul furnizor îndeplineste toate formalităţile necesare încheierii contractelor de transport şi distribuţie necesare desfăşurării activităţii de furnizare a energiei electrice.

– în termen de 6 săptămâni de la încetarea contractului, vechiul furnizor transmite clientului factura cu decontul final, cu excepţia regularizării contravalorii certificatelor verzi ce se va transmite conform legislaţiei în vigoare. Clientul final are obligația să plătească contravaloarea facturii până la termenul scadent.

Cât mă va costa să îmi schimb furnizorul de energie electrică?

Schimbarea furnizorului de energie electrică este GRATUITĂ şi este aprobată prin Ordinul Preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, nr. 234/2019.

Acest site folosește cookies, pentru a-ți oferi o experiență cât mai bună. Navigarea siteului înseamnă că ești de acord cu politica de utilizare.