Plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale

Plafonarea prețului la energie electrică și gaze naturale se acordă pentru consumurile realizate din perioada 01.09.2022-31.08.2023.

Totul despre plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale

Ca urmare a noilor reglementări, te informăm asupra noilor condiții în care poți beneficia de plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale.

Află de mai jos cui i se adresează aceste facilități și condițiile în care se aplică.

Vei afla direct de pe factură dacă ești beneficiarul acestor facilități.

1. Condiții de plafonare a prețurilor la energie electrică clienți casnici

Clientul casnic beneficiază de plafonare fără să fie obligat să întreprindă vreun demers suplimentar pentru a beneficia de schema de sprijin conform OUG 119/2022.

Prețul final pe care îl achită clientul casnic depinde de consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021, respectiv de consumul lunar pe care îl înregistrează în intervalul de aplicare a schemei de sprijin:

  • maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul mediu lunar realizat la locul tău de consum în anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 KWh.

  • maximum 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul mediu lunar realizat la locul tău de consum în anul 2021 este cuprins între 100,01 kWh și 300 KWh inclusiv.

Acest preț final se aplică doar pentru un consum lunar de maximum 255 kWh, cantitatea de energie electrică ce depășește acest prag urmând să fie facturată cu un preț ajustabil lunar, calculat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Exemple de calcul:

Dacă consumul clientului este de maxim 255 kWh, acesta va achita toată energia consumată la un pret de 0,8 lei/kWh.

Dacă consumul clientului casnic este cuprins între 255-300 kWh (de exemplu 280KWh/luna), pe factura vor apărea 2 prețuri:
  Preț 1 pentru cantitatea de 255kWh = 255 kWhx 0.8lei = 204 lei Preț 2 pentru cantitatea de 25kWh (280-255) = 25kWh x Preț conform art 5 alin 1 OUG*

Dacă consumul clientului este de mai mare de 300, acesta va achita toată energia la Preț conform art 5 alin 1 OUG*
Unde * Preț conform art 5 alin 1 OUG* variază de la lună la lună în funcție de prețul mediu de achiziție al furnizorului.

Prețurile menționate mai sus îți vor fi aplicate și în cazul în care locul tău de consum a fost racordat la rețeaua de energie electrică începând cu data de 1 ianuarie 2022. De asemenea, același preț ți se va aplica în cazul în care nu ai istoric de consum în anul 2021 la furnizor, prin raportare la consumul lunar realizat.

În cazul în care consumul mediu lunar realizat la locul tău de consum în anul 2021 nu se încadrează în niciuna din tranșele menționate anterior (mai mic sau egal cu 100 kWh, respectiv cuprins între 100,01 kWh și 300 KWh inclusiv) însă cel înregistrat în anul 2022 poate fi încadrat în una dintre cele două tranșe, furnizorul îți va emite în luna februarie 2023 o factură de regularizare aplicându-ți prețul final aferent tranșei în care s-a încadrat consumul tău realizat în anul 2022.

2. Condiții de plafonare a prețurilor la energie electrică clienți noncasnici

Clienții cu unul sau mai multe locuri de consum care se încadrează într-o singură categorie de beneficiari prevăzută de OUG 119/2022 vor completa o solicitare și o declarație bifând o singură opțiune și le vor transmite la adresa de e-mail plafonare.clienti@tinmar.ro.

Clienții cu mai multe locuri de consum care se încadrează în categorii diferite de beneficiari prevăzute de OUG 119/2022 vor completa câte o solicitare și o declarație (aici trebuie atașate modelul de declarație și cerere) pentru fiecare loc de consum și le vor transmite la adresa de e-mail plafonare.clienti@tinmar.ro..

Prețul final plafonat facturat este:

  • maximum 1 leu/kWh, inclusiv TVA, pentru 85%* din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în 2021 în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare (IMM-uri), precum şi pentru operatorii economici din domeniul industriei alimentare.

  • maximum 1 leu/ kWh cu TVA inclus pentru consumul integral al spitalelor publice şi private, al unităţilor de învăţământ publice şi private, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale.

  • maximum 1 leu/kWh, inclusiv TVA, pentru 85%* din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în 2021 pentru instituţiile publice, altele decât cele prevăzute anterior.

Cantitatea de energie care depășește 85% (pentru categoriile limitate la plafonare la acest procent) se facturează la Preț conform art 5 alin 1 OUG*
Unde * Pret conform art 5 alin 1 OUG* variază de la lună la lună în funcție de prețul mediu de achiziție al furnizorului

Prețul de maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru energia electrică se  aplică și pentru întreprinderile mici şi mijlocii, operatorii economici din domeniul industriei alimentare, instituțiile publice (altele decât spitale, unitățile de învățământ, creșele și furnizorii de servicii sociale) care nu au istoric de consum în anul 2021, procentul de 85% raportându-se la consumul realizat lunar.

În cazul clienţilor noncasnici de energie electrică care nu se încadrează în niciuna din cele trei categorii de mai sus, prețul final facturat se stabilește conform formulei de la art. 5 alin. (1) sau art 5 alin (3) din OUG 27/2022 cu modificările şi completările ulterioare.

3. Condiții de plafonare a prețurilor la gaze naturale clienți casnici și noncasnici

Pentru clienții casnici

Prețul final pe care îl va achita un client casnic pentru consumul de gaze naturale este de maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, indiferent de consum


Pentru clientii noncasnici

Prețul final pe care îl va achita un client noncasnic depinde de consumul anual realizat la locul acestuia de consum în anul 2021:

  • maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul anual realizat în anul 2021 la locul de consum al clientului noncasnic este de cel mult 50.000 MWh (prețul va fi aplicat și în cazul producătorilor de energie termică).
    Prețul de maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus pentru gazele naturale se aplică și în cazul clienților noncasnici ale căror locuri de consum au fost racordate la rețea începând cu data de 1 ianuarie 2022.

  • preț ajustabil lunar, în cazul în care consumul anual realizat în anul 2021 la locul de consum al clientului noncasnic este mai mare de 50.000 MWh

Acest site folosește cookies, pentru a-ți oferi o experiență cât mai bună. Navigarea siteului înseamnă că ești de acord cu politica de utilizare.