Politica de protecţie a datelor cu caracter personal

Compania Tinmar Energy SA deţine website-ul www.tinmar.ro

TINMAR ENERGY S.A., cu sediul în București, Calea Floreasca, nr. 246C, etaj 17, camera 10, sector 1, telefon 021.318.07.72, fax 021.318.07.71, avand CIF 34620961, cu atribut fiscal RO, înscrisă în Registrul Comertului sub nr. J40/6868/2015, cea mai mare companie romaneasca din sectorul furnizarii de energie si gaze natural, cu capital privat autohton şi proprietara website-ului www.tinmar.ro precum şi a platformei MyTin (în continuare “Tinmar” sau “Furnizor”).

Societatea TINMAR ENERGY S.A. deţine baza de date cu informaţii puse la dispoziţie de clienţi în procesul de ofertare, încheiere şi executare a contractelor de furnizare, prestare servicii și tratează datele personale ale Afiliaţilor şi Consumatorilor Finali aşa cum au fost furnizate în formularul de înregistrare precum şi toate celelalte date care sunt colectate prin utilizarea programului “Recomandă Energie“ în scopul arătat la art 3 de mai jos.

Categorii de date cu caracter personal vizate

“Date Personale" înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturare sau sociale.

Datele cu caracter personal, avute în vedere de Tinmar Energy S.A., reprezintă orice informaţie referitoare la reprezentantul persoana fizică a Afiliatului persoana juridică, a Clientului, a Afiliatului persoana fizica şi a oricărui utilizator a website-ului www.tinmar.ro care întelege să ne transmită aceste date, ca de exemplu: nume, prenume, codul numeric personal, adresa de corespondenţă, adresa locului de consum, numărul de telefon, adresa de e-mail, contul bancar, numărul contractului de furnizare, codul de abonat, informaţii privind consumul de energie, date legate de facturare, etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Tinmar Energy S.A. presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Tinmar Energy S.A. utilizează diverse măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau intenţionat.

Scopul colectării datelor cu caracter personal de către TINMAR ENERGY S.A.

 • ofertarea, încheierea şi executarea contractelor de furnizare energie electrică, furnizare gaze naturale, prestări servicii, furnizare şi implementare de soluţii de încălzire, prestări servicii de asistenţă tehnică, asigurarea beneficiilor aferente ofertelor de furnizare gaze natural si /energie electrică ( asigurarea bunurilor în cazul fluctuațiilor de tensiune, asigurarea plații facturilor în cazul somajului și concediilor medicale, etc). În vederea executării contractelor se are în vedere orice comunicare către client prin care furnizorul transmite informaţii privind facturarea, emiterea de notificări sau preavize, date legate de intervalul de autocitire, plăţi, etc.;
 • derularea activităţilor de furnizare energie electrică şi/sau gaze naturale;
 • prestarea altor servicii la care compania s-a obligat prin contract faţă de clienţii săi;
 • activităţi de marketing, reclamă şi publicitate;
 • în vederea comunicării, prin mijloace electronice sau tradiţionale, către clienţi sau potenţiali clienţi, a unor oferte comerciale de vânzare servicii sau produse;
 • în vederea colectării eventualelor debite şi recuperare a creanţelor atât pe cale amiabilă cât şi prin intermediul acţiunilor în instanţă;
 • în legătură cu servicii de comunicaţii electronice;
 • în vederea comunicării de informaţii privind concursurile sau campaniile organizate de furnizor;
 • în vederea realizării de campanii/sondaje având ca obiectiv principal măsurarea gradului de mulţumire al clienţilor  raportat la prestarea serviciilor de către furnizor. Astfel de campanii pot fi gestionate intern de către angajaţii furnizorului, dar şi de companii terţe, specializate în colectarea de feedback de la clienţi;
 • în vederea distribuirii de corespondenţă către clienţi utilizând diferiţi prestatori de servicii poştale;
 • în vederea distribuirii de corespondenţă către clienţi utilizând diferiţi prestatori de servicii poştale;

Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile mai sus menţionate de către furnizor. De asemenea, prelucrarea datelor se poate face şi de către alte societăţi cu care furnizorul a încheiat contracte de prestări servicii pentru (i) asigurarea beneficiilor aferente ofertelor contractate de către Client, (ii) administrarea din punct de vedere tehnic a website-ul www.tinmar.ro, (iii) pentru realizarea de campanii publicitare, campanii de comunicare cu clienţii pe reţelele de socializare, campanii/sondaje pentru măsurarea gradului de mulţumire al clienţilor şi feedback pentru îmbunătăţirea serviciilor furnizorului, (iv) prestarea de servicii de imprimare a facturilor şi distribuire a acestora, (v) servicii de comunicare electronică şi telefonică cu clienţii în vederea executării contractelor deja încheiate cu aceştia sau în vederea încheierii unor contracte noi, (vi) oricare alte servicii ce fac obiectul contractelor încheiate de furnizor unde beneficiarii sunt clienţi persoane fizice. Datele înregistrate sunt utilizate de către furnizor şi partenerii contractuali ai Tinmar Energy S.A. cu bună-credinţă, în scopuri legitime şi cu respectarea cerinţelor tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. În acest sens, Tinmar Energy S.A. se asigură de respectarea şi de către partenerii săi contractuali a clauzelor privind prelucrarea corectă a datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea informaţiilor.

Durata procesării datelor

Folosirea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se va face atâta timp cât se vor presta serviciile indicate la articolul Scopul colectării datelor.

Drepturile clientului/utilizatorului website-ului www.tinmar.ro în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face de către Tinmar Energy S.A. in conformitate cu legislatia în vigoare și aplicabilă, inclusiv cu Regulamentul UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date (“Regulamentul UE 2016/679”), precum si cu orice norme, regulamente, ordine si standarde, astfel cum acestea pot fi modificate periodic.

Conform actelor normative arătate, clientul/utilizatorul website-ului www.tinmar.ro beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, are dreptul de a se opune oricând prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicitate ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, clientul/utilizatorul website-ului www.tinmar.ro poate adresa o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă la adresa de e-mail contact@tinmar.ro.

De asemenea, clientul/utilizatorul are dreptul de a se adresa instanţelor de judecată competente.
Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: București, Calea Floreasca, nr.2 46C, etaj 17, camera 10, sector 1, telefon 021.318.07.72, fax 021.318.07.71, in atentia Tinmar Energy S.A., va puteti exercita dreptul de interventie asupra datelor pentru, dupa caz:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu prevederile legale, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legislației incidente;
 • notificarea către terții cărora le-au fost dezvaluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Refuzul clientului/ utilizatorului website-ului www.tinmar.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se va reflecta numai asupra prelucrării datelor în scop de marketing, reclamă şi publicitate, măsurarea gradului de mulţumire faţă de serviciile prestate de Tinmar Energy SA. Refuzul nu se poate aplica în ceea ce priveşte executarea contractelor încheiate, colectarea debitelor, recuperarea creanţelor atât pe cale amiabilă cât şi prin intermediul acţiunilor în instanţă, ori distribuirea de corespondenţă către client.

Acest site folosește cookies, pentru a-ți oferi o experiență cât mai bună. Navigarea siteului înseamnă că ești de acord cu politica de utilizare.